Shanghai Tianhao Industrial Co., Ltd. 


Add: Room 912-915, No.138 Pingxingguan Road, Jing'an District, Shanghai, 20070, P.R.China

Tel: 021 -61856886/32556939 
Fax: 021 -61856883/32556919 
E-mail: thsy@tianhaoshiye.com 
URL: www.tianhaoshiye.com